akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 15.10.2013

Aktualnych ofert: 3318
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Lublin
BZP/PN/155/2013 Dostawa fabrycznie nowych stanowisk okulografii

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP/PN/155/2013 Dostawa fabrycznie nowych stanowisk okulografii
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Temat: dostawa fabrycznie nowego Eyetrackera stacjonarnego


2Temat: dostawa fabrycznie nowego Eyetrackera mobilnego
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 38500000-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak (liczba części: 2)
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wymagane jest zabezpieczenie oferty wadium w wysokości
zadanie 1 - 4000 PLN, zadanie 2 - 3000 PLN


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pollub.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej POPW.01.03.00-06-001/11

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Temat: dostawa fabrycznie nowego Eyetrackera stacjonarnego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: fabrycznie nowy Eyetracker stacjonarny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  • 38500000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2
4) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa fabrycznie nowego Eyetrackera mobilnego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Eyetracker mobilny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  • 38500000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3
4) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%

X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.