akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 30.12.2013

Aktualnych ofert: 2785
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Polkowice
Klimatyzacja dla budynku przy ul. Zachodniej 10 w Polkowicach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511632/2013
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Klimatyzacja dla budynku przy ul. Zachodniej 10 w Polkowicach
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacyjnej dla części pomieszczeń
w użytkowanym budynku biurowym przy ul. Zachodniej 10 w Polkowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, sposoby płatności itp. określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji dokumentacji technicznej oraz w projekcie umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wykonane roboty udzielić gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 36 miesięcy, od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez usterek.
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę (polisę wraz z dowodem uiszczenia należnych składek), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45310000-3
  • 45315700-5
  • 45331220-4
  • 45332000-3
  • 45442100-8
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 171854.91 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.