akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 10.01.2012

Aktualnych ofert: 3170
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Kraków
przebudowa pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 332 i 342 w paw. A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie w ramach inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 341, 342, 343 w paw. A-0 ZP/0017/2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 332 i 342 w paw. A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie w ramach inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 341, 342, 343 w paw. A-0 ZP/0017/2012
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 332 i 342 w paw. A-0 AGH polegająca na:
- wykonaniu prac demontażowych,
- wykonaniu prac murarsko-tynkarskich i malarskich, izolacji ścianek G-K, sufitów podwieszanych, montaż drzwi,
- wykonaniu prac posadzkarskich,
- wykonaniu prac zw. z instalacją wod-kan, z instalacją wentylacji mechanicznej i instalacją gazu,
- wykonaniu prac zw. z instalacją elektryczną, teletechniczną, strukturalną
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45000000-7
  • 45400000-1
  • 45450000-6
  • 45262700-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.04.2012

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.agh.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pok. 117, paw. C2
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, pok. 117, paw. C2
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.