akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 16.10.2012

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Środa Wielkopolska
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębiczu - osiedle nr 2.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347240/2012
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębiczu - osiedle nr 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębicz osiedle nr 2 w gminie Środa Wielkopolska zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym zamiennym:Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. Z projektu należy wyłączyć Dębicz cz.I oraz z Dębicz cz.II wyłączyć następujące przyłącza: SP-6, SP-14, SP-16, SP-20, SP-22, SP-24, SP-25, SP-26, SP-29, SP-30.
Realizacja obejmuje:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
-należy wykonać z rur PVC litych o jednorodnej strukturze ścianki SN 8 SDR 34 ø 200; rury należy ułożyć ze spadkiem określonym na profilach podłużnych przy założeniu spadku minimalnego: 0,5%.
-3 studnie betonowe ø 1000 mm
-22 studnie PVC ø 425 mm
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
-rurociąg tłoczny RT-3 PE 100 ø 90, SDR 17
-włączenie rurociągu tłocznego do istniejącej studni S1
Przepompownia ścieków
-jedna przepompowania ścieków ze zbiornika wykonanego z polimerobetonu lub betonu min. C35/45 o średnicy 1200 mm
-przepompownia wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz armaturę określoną w projekcie
-rozdzielnia sterowania pomp wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS
-zasilanie przepompowni w energię elektryczną ze złącza kablowego
-utwardzenie terenu przepompowni kostką brukową o grubości 8 cm na podbudowie wraz z obrzeżem betonowym 8x30 cm
Przyłącza kanalizacyjne - przykanaliki
-z rur PVC - U lite ø 160 mm klasy S (SDR 34 SN8)
-z rur PVC - U lite ø 200 mm klasy S (SDR 34 SN8)
-16 szt. studzienek przyłączeniowych PVC ø 425 mm
SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP13, SP15, SP18, SP17, SP19, SP21, SP23, SP11, SP27, SP28, SP31
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przygotowując ofertę Wykonawca powinien zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym i terenem budowy.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45232410-9
  • 45232423-3
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 250000.0 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.