akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 18.05.2012

Aktualnych ofert: 3400
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Gdynia
SPAWANIE BLACH I RUR SPINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ TIG (141) NA UPRAWNIENIA IS W GLIWICACH I EGZAMINEM DNV

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPAWANIE BLACH I RUR SPINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ TIG (141) NA UPRAWNIENIA IS W GLIWICACH I EGZAMINEM DNV
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia Spawanie blach i rur spinami pachwinowymi i blach spoinami czołowymi metodą TIG(141) na uprawnienia IS w Gliwicach i egzaminem DNV dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 80530000-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 26

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 55%
  • Doświadczenie kadry dydaktycznej - 35%
  • Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług (akredytacja Kuratora Oświaty, ISO), zgodnego z pkt VIII. 2 SIWZ - 10%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pupgdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, pok 102, I piętro, w godzinach od 8:00 do15:00, od poniedziałku do piątku
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, pok 101, I piętro, w godzinach od 8:00 do15:00, od poniedziałku do piątku
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.