akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 03.01.2014

Aktualnych ofert: 2848
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Wągrowiec
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dokonywania wycen, w formie operatów szacunkowych, oraz opracowywania innych dokumentów niezbędnych w procesie obrotu nieruchomościami i wykonanie decyzji administracyjnych tj.:
ZADANIE NR 1: Wycena lokali (mieszkalnych i użytkowych) wraz z gruntem oraz ich inwentaryzacją;
ZADANIE NR 2: Opracowywanie arkuszy danych ewidencyjnych dla lokali i budynków;
ZADANIE NR 3: Wycena nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia ( od nieruchomości );
ZADANIE NR 4: Wycena wartości działki przeznaczonej do sprzedaży;
ZADANIE NR 5: Wycena wartości nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji operat za użytkowanie wieczyste ( od nieruchomości );
ZADANIE NR 6: Wycena nieruchomości dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej ( za nieruchomość )
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 70000000-1
  • 70300000-4
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wagrowiec.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pok. 202 sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.