akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 11.03.2013

Aktualnych ofert: 3246
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Warszawa
Wykonanie wycinki drzew, krzewów i usunięcie karpiny i gałęzi na 12 działkach leśnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69196/2013
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wycinki drzew, krzewów i usunięcie karpiny i gałęzi na 12 działkach leśnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew na terenie leśnym, o łącznej powierzchni 3,8487 ha na podstawie Decyzji Nr 16/2013 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku znak sprawy ZU-2124-1-84-1/12/13 z dnia 01.02.2013 r. 2.
Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wycinki drzew na obszarze o łącznej powierzchni 3,8487 ha
(z której przewiduje się uzyskanie około 800 m3 sortymentu),
w tym ustalenie i oznaczenie zrębu zupełnego i kierunku zrywki drewna, rozdrabianie i utylizacja pozostałości pozrębowych, wykarczowanie karpiny;
2) zagospodarowanie podszytu;
3)zaoranie powierzchni gruntu po przeprowadzonej wycince, a następnie jego zagęszczenie i uporządkowanie;
4) wykonanie obmiarów objętych Przedmiotem Umowy;
5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów potwierdzających ilość pozyskanych sortymentów drzewnych;
6) zgłoszenie pozyskanego po wycince drewna do przekazania do AMW zgodnie
z Decyzją nr 43 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 10.07.2009 r., w sprawie szczegółowych zasad planowania i przekazywania AMW niektórych składników mienia przez Wojskowy Oddział Gospodarczy CWT i D MW w Wejherowie w stosunku do działek nr ew. 213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/23 i 213/24 oraz Wojskowy Oddział Gospodarczy Komenda Portu Wojennego w Gdyni w stosunku do działek nr ew. 552/2, 556/2, 557, 563 , 566 oraz 1079/2.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 77211400-6
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000.0 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.