Jak ubezpieczyć mieszkanie?

Kto ma mieszkanie ten wie, że wypadki chodzą po ludziach. Temat ubezpieczeń wiele osób postrzega jako enigmatyczne zagadnienie, dlatego poniżej znajdziesz podstawową wiedzę na temat ubezpieczenia mieszkania.

Zakres ochrony- co to jest?

Ubezpieczenie mieszkania, a właściwie polisa, składa się z dwóch opcji:

 • podstawa – obejmuje mury, ściany, dach, instalacja, ogólnie ujmując elementy nieruchome
 • rozszerzenie – obejmuje wyposażenie, wypadki, nieszczęśliwe wypadki lub kradzieże

Im większy zakres ubezpieczenia tym wyższa kwota do zapłaty. Suma ubezpieczenia nie jest równa składce, jednak ma na nią wpływ. Suma zabezpiecza na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, a ubezpieczenie wykupowane jest w celu wsparcia wyrównania finansowych skutków właściciela. Im większa suma tym wyższa składka. Na cenę polisy wpływa wiele czynników, takich jak: rodzaj nieruchomości, rok budowy, tytuł prawny, ryzyko wypadku, piętro a nawet miejscowość. Nie każdy wypadek lub uszkodzenie będzie brane pod uwagę i pokryte odszkodowaniem. Charakterystykę ubezpieczenia można przeczytać w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Stąd dowiesz się, jakie są warunki polisy, a także jakie są zwolnienia z wypłaty środków przez ubezpieczyciela. Do częstych wyłączeń z odpowiedzialności należą między innymi powody:

 • działania wojenne, ataki terrorystyczne i zamieszki, w wyniku których została uszkodzona
  nieruchomość,
 • opady atmosferyczne, a właściwie nieodpowiednie zabezpieczenie mienia przed szkodliwymi
  ich skutkami, np. wilgoć na ścianach lub przenikanie wód gruntowych do nieruchomości,
 • szkody wynikające z niedbalstwa, np. nieczyszczona wentylacja lub niedrożny system
  odpływowy, nieodpowiednio konserwowany przez właściciela mienia,
 • szkody, do których doszło w nieruchomości przeznaczonej do rozbiórki.

Kompleksowe ubezpieczenie, które zawiera zarówno opcję podstawową jak i rozszerzoną daje większą gwarancję wypłaty odszkodowania za skutki losowych zdarzeń. Warto porównać ceny kilku ubezpieczycieli, by wybrać dla siebie odpowiednią opcję polisy. Ochrona ta zapewnia odszkodowanie na wypadek pożaru, zalania czy kradzieży.