Sąsiad zalał mieszkanie? Wiemy, co robić.

Słowem wstępu: mieszkanie w bloku lub kamienicy ma swoje zalety. Większość z nich zlokalizowanych jest w miastach. Dla jednych to zgiełk, dla innych szybki dostęp do ośrodków kultury, galerii handlowych czy miejsca pracy. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy chętniej przenieślibyśmy się do domu na wsi, gdzie nie ma ryzyka zalania mieszkania przez sąsiadów. Statystyki nie kłamią. Agencje ubezpieczeniowe informują, że 10% ubezpieczonych mieszkań w naszym kraju borykało się z zalaniem, awarią kanalizacji czy zatkaniem odpływu. Powodem tych problematycznych sytuacji może być choćby niewłaściwa konserwacja instalacji, awaria pralki czy niezakręcony zawór przed wyjazdem na wakacje… i tragedia gotowa.

Co zrobić, gdy mieszkanie zostało zalane przez sąsiada?

Jak wiadomo, na sytuacje losowe nie możemy mieć wpływu: zarówno na te dobre jak i złe. O ile nasze urządzenia domowe i konserwacja są na wzorowym poziomie, niestety nie zawsze można tego oczekiwać od państwa z piętra wyżej. Dodatkowo instalacje wodno-kanalizacyjne są częścią wspólną, za którą odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. Zauważone przecieki lub wilgoć powinniśmy zgłaszać bezzwłocznie. Nie wiadomo, co jest przyczyną – być może uchronimy w ten sposób mieszkanie swoje jak i znajomych z klatki.Jeśli jednak awaria będzie postępowała gwałtownie, nie uchronimy mieszkania przed szkodami. Niezależnie od tego, czy sprawcą szkody okaże się sąsiad (np. defekt pralki) czy wspólnota mieszkaniowa (zaniedbanie obowiązku przeprowadzania przeglądów technicznych), można ubiegać się o odszkodowanie. Aby się o nie starać, należy wskazać winnego, nawet jeśli nieumyślnie doprowadził do tej trudnej sytuacji. Zalane mieszkanie trzeba wyremontować. Najczęstszym obiektem renowacji są zawilgocone ściany, zalane sprzęty i meble.

Procedura związana z przyznaniem odszkodowania polega na:

– poinformowaniu sprawcy (jeśli sąsiad poczuwa się do odpowiedzialności, należy spisać oświadczenie o niezamierzonej winie); jeśli sprawca posiada polisę, powinien podać jej numer i nazwę ubezpieczyciela, by zgłosić szkodę. W przypadku odmowy przyznania winy trzeba wystosować i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo z roszczeniem (z zawarciem kwoty za szkody i terminem zapłaty). Wydatki pokrywające remont powinny być udokumentowane. Jeśli sprawca nie pokryje kosztów, wówczas sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego.

– oszacowaniu strat przez rzeczoznawcę; określa zakres, przyczynę oraz wartość strat;

– uznaniu odszkodowania; jest ono wypłacane mniej więcej po miesiącu od zgłoszenia zalania.